Regulamentul Tombolei Animal Life

REGULAMENTUL CAMPANIEI “DONEZI SI CASTIGI”

CAP. 1. ORGANIZATORUL

Art.1.1. Organizatorul campaniei “Donezi si Castigi” este Asociaţia pentru Protecţia Animalelor şi a Naturii “Animal Life”, cu sediul in Sibiu, Str. Semaforului 11/13.

Art.1.2. Campania va avea ca scop organizarea unei Tombole “Donezi si Castigi” care se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la tombolă.

Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, pe site-ul https://www.animallife.ro

Art.1.4. Organizatorul se obliga sa organizeze tombola in scop caritabil, iar fondurile stranse vor fi folosite la construirea unui adapost de animale in Sibiu Romania.

CAP. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Art.2.1. Tombola „Donezi si Castigi” se va desfăşura in perioada 1 noiembrie 2014 – 1 decembrie 2014. Extragerea va avea loc in ziua de 15 decembrie 2014.

CAP. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art.3.1. La tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică majoră, inclusiv cetăţenii străini rezidenti in România (excepţie făcând membrii Organizatorului), care va dori sa doneze minim 10 (zece) euro in contul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor şi a Naturii “Animal Life” (IBAN: RO 62 INGB 0000 9999 0416 2841, SWIFT: INGBROBU, Banca: ING Bank Romania sucursala Sibiu), in intervalul de desfasurare a tombolei, si care, se vor inscrie automat prin transmiterea prin email a confirmarii de plata, alaturi de detaliile prevazute la art.4.1.

CAP. 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

Art. 4.1. Fiecare persoana care in perioada de desfasurare a tombolei va dori sa doneze in contul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor şi a Naturii “Animal Life” suma minima de 10 (zece)euro si va trimite confirmarea de plata prin email, devine automat participant la tombola. Alaturi de confirmarea de plata, participantul va transmite obligatoriu organizatorului si datele sale de identificare pentru realizarea corespunzatoare a validarii extragerii, precum, nume, prenume, domiciliu, nr de telefon, seria si numarul Cartii de identitate.Prin efectuarea donatiei fiecare donator isi da acceptul implicit la participarea la tombola.

Art.4.2. Organizatorul va trimite confirmarea de inscriere la tombola prin email participantului impreuna cu un numar de inregistrare. (numerele sunt date in ordinea inscrierii in concurs si incep cu cifra 1) Extragerea se va realiza din totalul numerelor de inregistrare.

Art.4.3. Contul in care se fac donatiile pentru participarea la tombola este: IBAN: RO 62 INGB 0000 9999 0416 2841, SWIFT: INGBROBU, Banca: ING Bank Romania sucursala Sibiu

Art.4.4. Adresa de email la care se trimit confirmarile de plata si de la care se va primi confirmarea de inscriere la tombola este: tombola LA animallife.ro

Art.4.5. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.

CAP. 5. CONDIŢII DE VALIDARE

Art. 5.1. Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

  1. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la CAP. 3 din Regulament;

  2. Să trimita organizatorului confirmarea de plata prin email, alaturi de datele sale de identificare pentru realizarea corespunzatoare a validarii extragerii, precum, nume, prenume, domiciliu, nr de telefon, seria si numarul de buletin. Transmiterea acestor detalii vor avea titlu de talon de participare la tombola;

  3. Să păstreze confirmarea de inscriere la tombola cu numarul de inregistrare trimisa de organizator prin email, pentru validarea premiului;

  4. Este de acord cu publicarea numelui pe site-ul https://www.animallife.ro, in cazul in care este desemnat castigator al concursului;

  5. Confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

CAP. 6. PREMIILE TOMBOLEI

Art.6.1. Premiul oferit la tombola „Donezi si castigi” consta in suma de 1000 (o mie) de euro, platiti in lei, la cursul BNR din data extragerii.

CAP. 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Art.7.1. Extragerea castigatorului va avea loc in 15 decembrie 2014.

Art.7.2.Organizatorul va anunta pe site-ul https://www.animallife.ro data de extragere a castigatorului si va publica lista numerelor de inregistrare aferente tuturor celor inscrisi la tombola.

Art.7.3. Extragerea castigatorului va fi realizata in sistem online de catre un reprezentant al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor şi a Naturii “Animal Life” , prin utilizarea site-ului www.random.org.Numele castigatorului va fi publicat imediat pe site-ul https://www.animallife.ro.

Art.7.4. Castigatorul va fi contactat de catre organizator si va primi premiul de 1000 de euro prin transfer in sistem Western Union in termen de 2 zile din momentul extragerii, respectiv pana in data de 17 decembrie 2014. Organizatorul va comunica castigatorului validat toate datele necesare ridicarii premiului.

Art.7.5. În cazul în care câştigătorul nu va putea fi contactat în cele 10 zile calendaristice următoare tragerii la sorţi, extragerea si castigatorul vor fi invalidati, iar premiul va fi acordat altei persoane in urma unei extrageri ulterioare in aceleasi conditii potrivit Regulamentului, anuntata in prealabil de catre organizator pe site.ul https://www.animallife.ro.

CAP. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

Art.8.1. Câştigătorul tombolei nu poate solicita acordarea de obiecte sau alte beneficii in locul premiului.

CAP. 9. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Art.9.1. Pentru aducerea la cunoştinţa publicului, Regulamentul tombolei „Donezi si Castigi” este disponibil gratuit pe site-ul https://www.animallife.ro

Art.9.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, pe site-ul https://www.animallife.ro

CAP. 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Art.10.1.In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului si premiul acordat in cadrul Tombolei “Donezi si Castigi”. Numele castigatorului se va afisa pe site-ul https://www.animallife.ro in urma extragerii.

Art.10.2. Participarea la tombolă implică acceptarea expresă a participanţilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate şi utilizate de Organizator în scopuri legate de activităţi de marketing sau a unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

Art.10.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Vă aducem la cunoştinţă faptul că beneficiaţi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.

Art.10.4. În vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizată poate solicita de la Organizator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, semnată şi trimisă pe adresa de email indicata mai sus.

Art.10.5. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Pentru orice nelămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteţi contacta pe adresa de email mai sus mentionată.

CAP. 11. INCETAREA TOMBOLEI

Art.11.1. Prezenta tombola inceteaza în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare. In acelasi timp prezenta Tombolă inceteaza de drept la realizarea obiectivului propus, ori prin decizia Organizatorului prin anuntarea prealabila a publicului.

CAP. 12. ALTE CLAUZE

Art.12.1. Prin înscrierea la tombolă participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele acestora şi premiul câştigat să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Art.12.2. Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament.

Art.12.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, conform legislatiei romane.

Art.12.4. In numele fiecarui castigator, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Data :

ORGANIZATOR

SEMNATURA