Sponsorizeaza din impozit – Persoane juridice

Doneaza 20% din impozitul pe profit catre Animal Life

La fel ca si in cazul persoanelor fizice, persoanele juridice au posibilitatea de a redirectiona un anumit procent (pana la 20%) din impozitul pe profit prin Formularul 177, catre o entitate non-profit. Mai jos gasiti informatii despre legea care guverneaza aceasta posibilitate de sponsorizare precum si un model de contract de sponsorizare. Practic avem de-a face tot cu o varianta de a dona bani din impozitul deja platit catre stat.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati pe animallife.ro@gmail.com

Download – Contract Sponsorizare

 

LEGEA nr. 32/1994 privind sponsorizarea – ACTUALIZATA Art. 4

 • (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
  • a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
  • b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
  • c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de tele viziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
  • d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
 • (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin.
 • (3) ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998; Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998; art. 21 alin.
 • (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. 3% din cifra de afaceri 2. 20% din impozitul pe profit datorat.