Pozitia Animal Life privitoare la Proiectul H.C.L. nr. 210/2001

6 mai 2016

Pozitia Animal Life privitoare la Proiectul H.C.L. nr. 210/2001

Pozitia Animal Life privitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza H.C.L. nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, care va fi depusa azi la primarie:


Stimate doamne, stimaţi domni,

Întrucât Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life reprezintă un număr foarte mare de persoane care dețin animale de companie vă expunem în continuare puctul nostru de cu privire la modificarea propusă pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza H.C.L. nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Propunem următoarele:

– reformularea lit. b din art.8 după cum urmează: în timpul primbării cîinilor pe domeniul public, aceştia vor fi purtaţi obligatoriu în lesă, indiferent de talie sau rasă, iar cîinii de talie mare vor purta botniţă; Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar pe timpul plimbării: măturică sau pungă PVC sau mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câine. După colectare se depun în cel mai apropiat coş de gunoi.

Solicităm aceste modificări deoarece este suficient ca proprietarul câinelui să aibă o pungă de PVC la el pentru a aduna dejecţia, considerăm că formularea propusă permite aplicarea legii în mod abuziv aşa cum a fost cazul în alte oraşe unde s-au aplicat amenzi deoarece proprietarul nu avea toate cele 3 obiectele expuse prin horărâre.

De asemenea deplasarea până acasă cu punga cu dejecţii o considerăm greu aplicabilă, luând în considerare faptul că uneori drumul până acasă poate dura câteva ore, este o măsură neaplicabilă în realitate. Colectarea deşeurilor, nefiind făcută selectiv în oraş, acestea ajung la acelaşi loc de colectare astfel susţinem aplicarea acestei măsuri, ca şi în orice alt oraş european, prin colectarea dejecţiilor în pubelele publice.

– reformularea lit. d art. 8 din HCL 210/2001 după cum urmează: deţinerea şi creşterea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuinte sau în cladiri cu mai multe apartamente se pot face numai cu acordul vecinilor de pe orizontala şi verticala apartamentului.

solicităm şi ştergerea acestui articol din lista sancţiunilor contravenţionale deoarece articolul 23 lit. b) din Anexa la HCL Sibiu nr. 210/2001, pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu încalcă prevederile: articolului 2 alin.(2) din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completarile si modificarile ulterioare (“Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.”), in sensul ca:

  • stabilesc contraventii pentru incalcarea reglementarilor de detinere, crestere si sanatate a animalelor in condiiile in care Consiliile locale nu sunt autorizate sa stabileasca prin hotarari, contraventii in domeniile respective, pe de o parte pentru ca domeniile respective nu intra in atributiile/competentele sale (Potrivit art. 11, lit. k) OG. 42/ 2004, privind organizarea activitatii veterinare, aprobata si modif. prin Legea nr. 215/2004, ANSVSA dispune sanctiuni contraventionale pentru incalcarea normelor Sanitar-Veterinare) si, pe de alta parte, pentru ca sanctiunile contraventionale pentru incalcarea reglementarilor de detinere, sanatate, bunastare ale animalelor sunt sanctionate contraventional de acte normative de ordin superior (legea 205/2004, privind protectia animalelor, HG 984/2005 privind contraventiile la norma sanitar-veterinara, cu compl. si modif. Ulterioare, OUG 55/2002, privind detinerea de caini periculosi si agresivi, Legea nr. 61/ 1991;

Considerăm că art. 8 lit. d Anexa la HCL Sibiu nr. 210/2001 republicat încalcă prevederile:
art. 36 alin. (1) din legea nr. 215/2001 actualizată: „Consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”
raportate la prevederile:
art. 8, alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu compl. și modif. ulterioare, (cf. caruia ”Condițiile de deținere, întreținere și adăpostire a animalelor sunt stabilite prin Ordin al Președintelui ANSVSA”);
art. 36, alin. (2)-(9) din legea nr. 215/2001 actualizată, atribuțiile Consiliului Local și modul de exercitare a acestor atribuții;
art. 10, lit. b) si lit. c) coroborate cu art. 2 din O.G. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif prin Legea nr. 215/2004, ANSVSA elaborează norme sanitar-veterinare UNICE și OBLIGATORII pentru toți deținătorii de animale și controlează aplicarea acestor norme.
art. 63 din din O.G. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif prin Legea nr. 215/2004, „ANSVSA organizează activitățile sanitar-veterinare publice, pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și siguranței alimentelor.”
art. 9, lit. a), b), c), g), h) din OG. 42/ 2004, „Serviciile sanitare de stat au ca și domenii de competență: stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice în domeniul sanitar-veterinar; stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor și organelor administrației publice în domeniul sanitar, autorizarea, acreditarea și omologarea în domeniul sanitar-veterinar; sănătatea animală, sanatatea publică veterinară.”
art. 11, lit. k) OG. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif. prin Legea nr. 215/2004, ANSVSA dispune sancțiuni contravenționale pentru încălcărea normelor Sanitar-Veterinare.
Cf. art. 14, alin. (1), lit. a) si b) din OG. 42/ 2004, „medicii veterinari oficiali au ca atribuții aplicarea prevederilor legislației sanitar-veterinare și controlul respectării acesteia precum și dispunerea de masuri necesare și supraveghează aplicarea acestora de către persoane fizice sau juridice, pentru apărarea și îmbunătățirea sănătății animalelor, pentru protecția sănătății publice, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor.”
art. 62 lit. a) din OG. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif prin Legea nr. 215/2004, “Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara are drept scop, apărarea sanatatii animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor”
precum și prevederile:
art. 4 din Normele Metodologice de aplicare ale legii 205/2004, privind protecția animalelor, cu compl. și modif. ulterioare, Ordinului ANSVSA nr. 31 din 31 martie 2008 respectiv Ordinul MIRA nr. 523 din 30 iunie 2008 cf. căruia, „numărul de animale, cu excepția animalelor sălbatice, deținut de o persoană fizică sau juridică nu este restricționat, cu condiția respectării normelor de sănătate, protecție și bunăstare a acestora, prevăzute de legislația în vigoare”,
art. 4 din legea 60/2004 privind ratificarea Convenției Europene privind protecția animalelor de companie “(1) Orice persoană care deţine un animal de companie sau care are grijă de un animal de companie trebuie să fie responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia. (2) Orice persoană care deţine un animal de companie sau care se ocupă de acesta trebuie să-i asigure toate condiţiile, îngrijirile şi atenţia, ţinând cont de nevoile etologice, în funcţie de specie şi rasă, şi în special trebuie: a) să îi asigure, în cantitate suficientă, hrană şi apă; b) să îi asigure posibilitatea de mişcare; c) să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele să devină libere. (3) Un animal nu poate fi deţinut ca animal de companie dacă: a) condiţiile enumerate în alin. (2) nu sunt îndeplinite; sau b) condiţiile sunt îndeplinite, dar animalul nu se poate adapta în captivitate”.
raportate la:
– prevederile art. 3, alin. (2), art. 6, alin. (1), art. 13, lit. a) si b), art. 80, art. 81, alin. (1) si (2) din legea nr. 24/2000, privind tehnica legislativă, cu compl. și modif. ulterioare,
în sensul că:

  • Reglementează în problema deținerii, creșterii, adăpostirii și sănătății animalelor și în domeniul sancționării deținătorilor de animale pentru încălcarea normelor de deținere, creștere, adăpostire, sănătate a animalelor în condițiile în care Consiliile Locale nu sunt abilitate prin lege să adopte hotărâri în domeniile mai sus menționate (cu excepția înființării/funcționării “Serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân”, în condițiile O.U.G. 155/2001 și ale HG 955/2004 și a stabilirii cuantumului taxei de revendicare-adoptie a câinilor”, în cf. cu art. 8 din O.U.G. 155/2001, cu compl. și modif. ulterioare) aceste probleme fiind date prin lege în atribuția altor instituții ale administrației publice, respectiv ANSVSA, Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii, Autoritățile de Mediu (inclusiv Ministerul Mediului) I.G.P.R., Politia Locală etc
  • Adaugă la lege reglementînd chestiuni legate de obligațiile reciproce ale co-proprietarilor de imobile (sau colocatarilor) în condițiile în care acest domeniu este reglementat de Legea nr. 230/2007 privind asociațiile de proprietari, Legea Locuinței sau Codul Civil iar actele normative de nivel superior invocate nu autorizează Consiliile Locale să le completeze dispozițiile prin Hotărâri.
  • Adaugă la lege și restricționează deținerea animalelor, condiționînd-o de acordul vecinilor, în situația în care:
    • deținerea animalelor nu este restricționată prin lege, cu condiția respectării normelor sanitar-veterinare;
    • litigiile care intervin între coproprietarii unei curți (avînd ca obiect ocuparea/utilizarea curții deținute în coproprietate) se rezolvă în baza Codului Civil, în cazul în care legea nu prevede altfel și nu în baza unor hotărâri de consiliul local.

Suntem foarte interesați de opinia dvs referitoare la propunerile și argumentele de mai sus și vă rugăm respectuos să ni le comunicați sau să ne convocați la o discuție folosind datele de corespondență din antet.

Vă mulţumim.

Cu stimă,
Andreea Roseti
Vicepreședinte Animal Life


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.